Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5776261
Main menu
Πρότυπο διασφάλισης ποιότητας για βιομηχανικά δάπεδα στην G. Karras

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 έλαβε, κατόπιν θετικής αξιολόγησης, η εταιρία G. Karras, όσον αφορά στις εφαρμογές βιομηχανικών δαπέδων υγειονομικού ενδιαφέροντος που αναλαμβάνει. Η G. Karras το πρώτο εξάμηνο του 2009 ανέλαβε και εκτέλεσε αρκετά έργα, κυρίως στον κλάδο των τροφίμων, ενώ τοποθέτησε πρόσφατα δάπεδα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και υγειονομικές γωνίες στις νέες εγκαταστάσεις της βιομηχανίας κρέατος Φλωρίδης ΑΕΒΕ στο μοσχάτο. Μερικά από τα έργα που ολοκλήρωσε είναι τα εξής: Ι. ΚΤΕΟ Αγ. Στεφάνου, Neptunus Θαλάσσιες Καλλιέργειες, Νηρεύς ΑΕ Συσκευαστήριο Όρμου Ξυδιά, Χαρ. Μίχας ΑΕΒΕ Κρεάτων κ.α.

Περιοδικό «Supply Chain & Logistics» Ιανουάριος 2009

Projects

.

FacebookG+TwitterLinkedIn